Gujarati Motivational videos by Dada Bhagwan Watch Free

Published On : 11-Jun-2021 07:44pm

66 views

કોઈને દુઃખ ના થાય તેના માટે શું કરવું?

જીવનમાં ભેગી થતી વ્યક્તિઓને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરતા તેમને આપણા વાણી વર્તનથી દુઃખ થઈ જાય છે. આ સંજોગમાં આપણે શું ઉપાય કરવો જોઈએ?

To know more please click on:

Gujarati: https://www.dadabhagwan.in/path-to-happiness/self-help/is-god-just-why-injustice/why-people-hurt-us/

English: https://www.dadabhagwan.org/path-to-happiness/self-help/is-god-just-why-injustice/why-people-hurt-us/

Hindi: https://hindi.dadabhagwan.org/path-to-happiness/self-help/is-god-just-why-injustice/why-people-hurt-us/

0 Comments

Related Videos

Show More