Gujarati Quotes videos by shah Watch Free

Published On : 25-Apr-2020 06:39pm

65 views

*આપણી* દુકાન,
*આપણી* ઓફીસ,
*આપણી* ફેક્ટરી,
*આપણી* સ્કુલ;
*આપણો*ઓટલો,
બધું જ
એક મિનિટ માં લાવારીસ થઈ ગયું.

આજ *આપણે,*
*આપણી* જ
જગ્યાએ
જઇ નથી શકતા...!

કમાલ છે
*ઉપરવાળાની....*

સાંભળ્યું હતું..,

કે મર્યા પછી બધું જ છૂટી જાય છે.

પણ આ તો
*જીવતે જીવ*
જ છુટી ગયું....!!

*માણસ* ને ખબર નહીં,
કઈ વાતનો
*અહંમ*
કાયમ રહ્યા કરે છે
કે
*હું જ કંઈક છું...!!!*

1 Comments

Rabari Jigna. R 3 month ago

Right

Related Videos

Show More