Gujarati Song videos by Prakash Navjivan Watch Free

Published On : 19-Feb-2019 07:06pm

402 views

હવે અમે નહીં વ્હાલા,
અમારું નામ જ શોર મચાવશે .....કતરાઈને નહીં પણ ટકરાઈને જુઓ,
માથાભારે હોવાનો વહેમ દુર થઇ જશે...
kh@n.com

0 Comments

Related Videos

Show More