Gaurav Pithwa, Whatsapp-Status on 26-Dec-2018 11:04am | Matrubharti | Whatsapp-Status Video

Published On : 26-Dec-2018 11:04am
Bhate ashkon ki zuban nahi hoti,
Lafzo me mohbat baya nahi hoti,
mile jo pyar kadar karna,
kismat har kisi par mehrban nahi hoti

#video

gaurav

77 Comments

Rohit Suthar 2 month ago

very deep

Rohit Suthar 2 month ago

very nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery nicevery

Rohit Suthar 2 month ago

very nice

Rohit Suthar 2 month ago

adfdaf

Rohit Suthar 2 month ago

adfdaf adfa

Rohit Suthar 2 month ago

ad

Rohit Suthar 2 month ago

asdf

Rohit Suthar 2 month ago

dfasd fasdf asdf adsf asfasd

Rohit Suthar 2 month ago

dfasd fasdf asdf

Rohit Suthar 2 month ago

d

Rohit Suthar 2 month ago

fadf adsf asd

Rohit Suthar 2 month ago

fafasdfadsfasdf

Rohit Suthar 2 month ago

fadf

Rohit Suthar 2 month ago

fadf

Rohit Suthar 2 month ago

fafasdfadsfasdf

Rohit Suthar 2 month ago

fafasdfadsf

Rohit Suthar 2 month ago

fafasdfadsf

Rohit Suthar 2 month ago

dd

Rohit Suthar 2 month ago

fafasdf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfgsdfgsdfgsdfgsdfgsfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfgsdfgsdfgsdfgsdfgs

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfgsdfgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfgsdfgsdfgsdfgsdf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsgsfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfsg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgds

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgdfs

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdfgsdfgsdf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfgsdf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsd

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfgsdgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsfgsdfgs

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgs

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfgsdfgsgsfgsf

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmksfgsdfg

Rohit Suthar 2 month ago

Nicekmk

Rohit Suthar 2 month ago

Nice

Jignesh Prajapati 7 month ago

nice

Jignesh Prajapati 7 month ago

6 nice

Jignesh Prajapati 7 month ago

5 nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

4 Nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

3 Nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

2 Nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

1 nice

7 month ago

nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

Nice 21

Gaurav Pithwa 7 month ago

Nice 20

Gaurav Pithwa 7 month ago

Nice 19

Parth Panchal 7 month ago

Nice18

Parth Panchal 7 month ago

Nice 17

Parth Panchal 7 month ago

Nice 16

Gaurav Pithwa 7 month ago

Nice 12

Gaurav Pithwa 7 month ago

Nice

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 15

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 14

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 13

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 12

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 11

Gaurav Pithwa 7 month ago

thanks rohitji

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice10

Parth Panchal 7 month ago

nice9

Parth Panchal 7 month ago

nice 8

Parth Panchal 7 month ago

nice 7

Parth Panchal 7 month ago

nice 6

Parth Panchal 7 month ago

nice 5

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 4

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 3

Gaurav Pithwa 7 month ago

nice 2

Gaurav Pithwa 7 month ago

ninice 1

Related Videos

Show More